尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Endress+Hauser w Polsce

NIP: 521-10-21-786
REGON: 011213925
KRS nr 0000118795 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 260.000 PLN

Endress+Hauser w Polsce ©Endress+Hauser
 • 总经理

  Andrzej Frosztęga

 • 成立年份

  1995

 • 雇员人数

  Zatrudniamy ponad 80 pracowników - w tym 16 regionalnych inżynierów sprzedaży w naszych oddziałach w całej Polsce.

Oferujemy:

 • innowacyjne urządzenia i kompletne systemy do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury i analizy cieczy, a także komponenty systemów i urządzenia do rejestracji danych,

 • usługi, w skład których wchodzą projekty, montaż, uruchomienia, kalibracje, naprawy oraz wsparcie techniczne,

 • rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb,

 • profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń pomiarowych i szkolenia serwisowe.

 • 销售

联系方式