Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

自动化解决方案的研发为用户提供最佳的增值服务。

Endress+Hauser Process Solutions公司介绍

自动化解决方案的研发为用户提供最佳的增值服务。

Endress+Hauser, Process Solutions是Endress+Hauser集团内数字通信、集成、工厂资产管理和自动化解决方案的能力中心。Endress+Hauser在过程测量仪表生产领域具有良好的声誉,过程自动化解决方案也是一个重要的组成部分。

联系方式

Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12 CH-4153 Reinach 瑞士
电话: +41 (0)61 715 73 78
发送电子邮件 www.endress.com